La neteja en circuits CIP ha de considerar aspectes com la temperatura, l’acció mecànica, el temps i l’acció química i aplicar a més els productes necessaris en l’ordre correcte.

 

El diagrama de Sinner indica que perquè un procés de neteja i desinfecció sigui òptim, és necessari que es compleixin 4 paràmetres: 

  • Una temperatura suficientment alta per arrossegar la brutícia i acabar amb el major número possible de gèrmens.  
  • Una acció mecànica suficientment forta. 
  • Un espai de temps suficient per a una correcta actuació de les solucions de neteja.  
  • L’acció química necessària i adequada per part dels productes emprats.  

Què són els sistemes de neteja per recirculació (CIP)? 

 

Els circuits CIP són comuns en indústries de begudes i consisteixen a realitzar una neteja i desinfecció in situ donada la impossibilitat de desmuntar la màquina on es porta a terme la producció.  

 

Quins són els passos per a la neteja i desinfecció en els circuits CIP? 

 

  1. Es realitza un esbandit inicial amb la solució recuperada del circuit anterior. 
  2. S’aplica la solució alcalina diluïda en aigua i en baixes concentracions a una temperatura més elevada. 
  3. Es realitza altre esbandit per eliminar les restes de la solució alcalina. 
  4. Es procedeix amb la solució àcida també diluïda en baixes concentracions en aigua calenta. 
  5. Es torna a aplicar un procés d’esbandit per eliminar les restes de la solució àcida. 
  6. S’aplica aigua a temperatura ambient per refredar el sistema. 

 

És important tenir en compte que cada indústria compta amb maneres diferents de procedir, podent ometre alguns passos. Per exemple, les empreses que tracten aigua embotellada, compten únicament amb un dipòsit per a solucions àcides, perquè no generen residus en forma de greix.

Share This