Que un sabó contingui pH neutre vol dir que els nivells de pH equivalen als mateixos que presenta la pell per evitar infeccions.

 

Els sabons de pH neutre s’han tornat molt populars durant els darrers anys ja que, segons demostracions científiques, impedeixen que es produeixin irritacions en la nostra pell. Però sabem realment per què? 

 

Què és el pH? 

 

El pH és un coeficient present en qualsevol solució de caràcter aquós que mesura el nivell d’acidesa de la mateixa. La seva escala va de 0 a 14, sent 0 el valor més àcid; 14 el menys àcid i 7 el valor neutre. 

 

Quin és el valor de pH neutre per a la pell? 

 

Seguint la regla anterior, el valor de pH dels sabons que comprem hauria de ser 7, però això no és així. Els sabons amb “pH neutre” situen el seu valor de pH en 5,5 que, precisament, és el mateix valor de pH que presenta la nostra pell. 

Així, la nostra dermis és lleugerament àcida i l’equiparació d’ambdós pH juntament amb l’absència de colorants i aromes és la que evita que es produeixin reaccions i al·lèrgies. 

Per què el pH de la pell és àcid? 

 

El pH de la pell és àcid per inhibir el creixement de gèrmens que habiten a la nostra dermis, així com per evitar possibles processos d’oxidació.  

D’aquesta manera, si utilitzem un sabó amb un pH diferent al de la nostra pell, podem alterar aquesta funció.