Repassem algunes recomanacions per mantenir les taules de tallar aliments en perfectes condicions d’higiene.

 

Les taules de tallar aliments són una font de contaminació habitual en qualsevol entorn que treballa amb aliments.

El seu ús és molt intens i constant, però això no vol dir que descuidem la higiene d’aquests estris, ja que un ús incorrecte pot comprometre la seguretat alimentària.

A continuació, destaquem quines accions es recomanen per mantenir les taules de tall en perfecte estat.

 

 

El material i el color, claus en les taules de tall

 

El material per excel·lència per a les taules de tall és el polipropilè. Les taules de fusta convencionals van quedar molt enrere quan es va confirmar la dificultat que presentava el seu manteniment en termes d’higiene.

Aquest material ens permet, a més, escollir entre taules de tall de diversos colors, per poder establir un codi específic i prevenir problemes de contaminació encreuada.

En aquest cas, escollirem sempre el color que es consideri més oposat a la tonalitat dels aliments a manipular. Per exemple, el color blau és una bona opció per a taules de tall en les que es manipula carn vermella.

papelmatic-higiene-professional-us-higienic-de-les-taules-de-tallar-aliments-material

Neteja i desinfecció de les taules de tall

 

 

La neteja es un bàsic en qualsevol superfície per eliminar la matèria orgànica, prevenir l’aparició de microorganismes i fer que els desinfectants actuïn de manera correcta. Per això farem servir detergents diluïts en aigua calenta.

El pas posterior a la neteja és la desinfecció; en aquest cas optarem per desinfectants amb registre HA.

A més, també ens podem ajudar de productes per a la detecció de biofilms, com és el cas de Biofinder, per prevenir problemes majors.

 

 

Eixugar les taules de tall, essencial per prevenir l’aparició de microorganismes

 

La humitat forma el brou de cultiu perfecte per a molts microorganismes.

Per aquest motiu és important deixar eixugar les taules de tall en posició vertical perquè escorrin l’aigua. Una altra opció és eixugar-les amb paper d’un sol ús per a un ús més immediat.

En qualsevol cas, les taules de tall s’hauran d’emmagatzemar en un lloc protegit i que no comprometi la seva higiene.

papelmatic-higiene-professional-us-higienic-de-les-taules-de-tallar-aliments-eixugat

Substituir les taules quan estiguin molt deteriorades

 

 

Els talls que es produeixin a les taules durant la manipulació d’aliments també poden conformar l’hàbitat preferit per a molts microorganismes.

Arribat aquest moment en que visualment detectem una gran quantitat de talls a la superfície de la taula, és important substituir-la per una altra nova.

D’altra banda, les esquerdes són emplaçaments perfectes per fer servir productes per a la detecció de biofilms.