L’ús d’Equips de Protecció Individual, una correcta formació i lectura de les fitxes de dades de seguretat ajuda a evitar riscos laborals durant la neteja. 

 

Els operaris responsables de la neteja es troben constantment en contacte amb productes químics que poden suposar una amenaça per a la salut. 

Entre els riscos associats a la manipulació de productes químics de neteja es contemplen: 

 

 • Intoxicacions i irritacions 
 • Mals musculars derivats de la càrrega de pes 
 • Riscos d’incendi i afectacions al medi ambient 

 

A continuació, veiem les principals afectacions o riscos laborals que poden donar-se durant la neteja: 

 

Riscos per intoxicació o irritació durant la neteja 

Un contacte freqüent amb productes químics agressius com, per exemple, el lleixiu, el salfumant, els productes amb base de sosa, anticalç o decapants, poden derivar en intoxicacions o irritacions. 

Aquestes poden ser de tipus local i a curt termini, però és possible que els efectes siguin de caràcter crònic (al·lèrgies, sensibilització, etc.), com és el cas de la Sensibilitat Química Múltiple. 

La majoria de les exposicions es produeixen per inhalació, tot i que altres agents com l’alcohol de cremar són capaços de traspassar la pell. 

Riscos associats a dolències musculars 

Els dolors musculars per la càrrega de pes durant la neteja suposen un risc menys visible que el de les intoxicacions. 

Tot i així, les persones que els pateixen, entenen molt bé de què parlem. Durant la manipulació i el transport dels químics de neteja i desinfecció, els operaris han de carregar amb garrafes pesades que, sovint, superen els 5kg. 

Quan aquesta acció es converteix en una rutina, acostumen a aparèixer els dolors musculars, generalment ubicats a l’esquena. 

Riscos per inflamació o explosió 

La majoria dels productes químics emprats per a la neteja i la desinfecció són corrosius i inflamables. 

Aquest fet fa que la seva manipulació requereixi especial atenció per part dels operaris de neteja. 

El caràcter inflamable dels químics acostuma a venir indicat en l’etiqueta o en la fitxa de seguretat dels mateixos. No obstant això, és important que la persona encarregada de manipular-los estigui especialment formada i informada. 

Les “frases R” a les fitxes de dades de seguretat dels productes químics donen informació sobre els riscos del netejador o desinfectant. Mentre que les “frases S” ofereixen precaucions que hem de seguir per evitar riscos.

Si necessites ajuda per entendre les fitxes de dades de seguretat dels productes químics pots consultar aquest article. 

 

Consells per evitar riscos laborals durant la neteja 

 

 • Els productes químics han de conservar-se en els seus envasos originals. En el cas de transvasar-los, hem de mantenir l’etiqueta amb la informació del producte i els riscos associats a aquest. 
 • Els carros de transport o l’ús d’envasos més petits ajuden a reduir els riscos associats a les dolències musculars. 
 • Tot el personal encarregat de la manipulació de productes químics ha d’estar format i informat de tots els procediments. 
 • Es recomana utilitzar Equips de Protecció Individual (guants, mascaretes, etc.) durant la manipulació dels químics de neteja. 
 • Els productes químics han d’estar correctament classificats i emmagatzemats per evitar que es facin malbé. 
 • Per suposat, està prohibit fumar o manipular focus d’ignició mentre s’utilitzin els químics. 
 • Davant qualsevol dubte, s’ha de consultar la fitxa de dades de seguretat. Em cas que aquesta no estigui completa hem de dirigir-nos al fabricant. 
 • Després de la manipulació de productes químics és essencial rentar-se les mans. 

Els químics de neteja ecològics eviten, en la majoria dels casos, tots aquests riscos. A més, recomanem limitar les quantitats emmagatzemades i reposar els productes amb major freqüència per ser més efectius.