Existeixen diferents estratègies per establir un codi de colors en la neteja: per matèria, per zones o per procés.

El codi de colors en sectors com, per exemple, la indústria alimentària o l’àmbit de salut, actua com a eina per a la seguretat laboral i personal.

En aquest article exposàvem els avantatges que oferia la codificació de colors durant la neteja.

A més, ja hem parlat en articles anteriors del material de neteja Vikan, disponible en diversos colors i dissenyat específicament per a aquesta finalitat.

A l’hora d’establir un codi de colors en la neteja, moltes empreses segueixen els seus propis protocols, pel que podem trobar-nos davant de negocis que opten per material de neteja de color vermell per netejar el lavabo, mentre que altres escullen el color blau.

I, tot i que l’elecció del color és important, encara ho és més mantenir-se fidel al codi establert per evitar problemes de contaminació encreuada.

A continuació, parlem d’algunes estratègies per establir un codi de colors en la neteja.

 

 

Identificar els riscos existents i probables

El primer cas és identificar els riscos existents i possibles en l’espai que s’ha agafat com a referència.

A la indústria alimentària podríem parlar d’al·lèrgens, en l’àmbit sanitari de cossos estranys… I aquest risc variarà en funció de l’aliment o del perfil del pacient que es tracti en cada zona, de la seva susceptibilitat, dels processos que es segueixin i fins i tot dels requisits legals.

Identificar el risc ens ajudarà a delimitar o diferenciar zones, processos o usos.

Codi de colors segons la matèria manipulada

Aquesta estratègia diferencia els tipos de microorganismes i els seus riscos, assignant un color a cadascun.

Per exemple, a la indústria alimentària pot assignar-se el color verd a tots els equips que durant la manipulació d’aliments incorporen ingredients específics com, per exemple, al·lèrgens.

En el cas d’un hospital, podria assignar-se el color vermell per a les zones o equips que siguin susceptibles de contenir bacteris com, per exemple, la Klebsiella.

Codi de colors segons el procés

Aquesta estratègia és més habitual a la indústria alimentària, ja que els hospitals tenen ben diferenciats els seus espais en funció del procés que es segueix en cadascun.

En el cas de la indústria alimentària, és comú trobar diferents processos de manipulació d’aliments en una mateixa planta.

Quan separem “virtualment” els processos de manipulació o gestió per colors, prevenim problemes de contaminació encreuada.

Codi de colors segons la zona

Mitjançant aquesta estratègia es distingeixen les zones que compten amb activitats diferents. Per exemple, als hospitals assignem un color a les zones d’aïllament i altre diferents a les zones d’ingrés comú.

Igual que ocorre amb les altres dues estratègies, el principal objectiu del codi de colors segons la zona és prevenir la contaminació encreuada.

Per aplicar aquesta estratègia és necessari que les zones estiguin diferenciades prèviament amb un criteri lògic i específic.