Existeixen carros de neteja de molts tipus. Per escollir el correcte hem de tenir clar quines són les necessitats de neteja i desinfecció del nostre espai.

 

Els carros de neteja són l’element perfecte per integrar químics, útils i qualsevol altre material destinat a la neteja en un mateix espai que, a més, facilita el seu transport. 

L’oferta de carros és tan diversa que, sovint, acabem col·lapsant-nos. Per simplificar el nostre procés de selecció, únicament hem d’estudiar les nostres necessitats. 

La majoria de les vegades, l’elecció es troba més condicionada per les exigències d’higiene i desinfecció que per les dimensions de l’espai en qual es realitzen les tasques de neteja. 

 

Carros de neteja per a necessitats d’higiene i desinfecció altes 

 

És el cas dels entorns sanitaris. El carro de neteja ha de ser molt complet: amb cubs de diferents colors per establir un codi concret, amb espai per col·locar diferents estris i, si pot ser, que incorpori el sistema Dosely, un element clau per a la desinfecció en hospitals. 

Existeixen, a més, carros antibacterians que faciliten la neteja de la pròpia estructura. Malgrat això, hem de considerar que en alguns espais està prohibida l’entrada de carros per risc que es produeixi contaminació encreuada. 

 

Carros de neteja per a necessitats d’higiene i desinfecció moderades 

 

És el cas d’escoles, oficines, centres esportius… Per a aquest tipus d’espais s’aconsella igualment un carro gran que contingui, com a mínim, dos cubs de colors per diferenciar la solució que s’aplica en el bany i a la recepció, per exemple. 

A més, el carro de neteja ha d’oferir la possibilitat d’incorporar una bossa de residus de grans dimensions. 

 

Carros de neteja per a necessitats d’higiene i desinfecció baixes 

 

És el cas d’espais molt concrets i amb poques superfícies a netejar com, per exemple, els passadissos d’un aeroport o un centre comercial. 

Els carros de neteja recomanats per a aquests casos han de ser lleugers i presentar una estructura bàsica que inclogui la possibilitat d’incorporar una bossa d’escombraries, espai per al transport d’una escombra o mopa i un cub amb premsa per fregar el terra. 

 

Independentment de les necessitats d’higiene, qualsevol carro ha d’oferir la possibilitat d’incorporar bosses d’escombraries, contenir elements de diversos colors que ajudin a establir un codi en la neteja i la incorporació de ganxos per transportar senyals o altres estris.