Inicio » Blog » Indústria » Consells i recomanacions » Com és la neteja d’una sala blanca?

Com és la neteja d’una sala blanca?

La neteja i desinfecció de qualsevol sala blanca es basa en minimitzar la possibilitat de que es puguin desprendre partícules que contaminen l’ambient.

Una sala blanca és una mena de “laboratori” amb unes condicions molt estrictes de neteja i que acostumem a trobar en indústries com, per exemple, la química o la farmacèutica.

Es caracteritza perquè requereix baixos nivells de contaminació. Això es controla mitjançant la pressió ambiental, els filtres HEPA o l’estructura de les parets, entre d’altres coses.

Això vol dir que tot el que entra en una sala blanca ha d’estar completament esterilitzat. Què ocorre amb la neteja?

La situació es complica quan el propi espai és totalment exigent amb la neteja i desinfecció, però alhora, no tolera del tot la intrusió dels material emprats per això.

Per exemple, en cap cas introduirem un carro de neteja en una sala blanca. Però sí optarem pels següents elements.

 

Material necessari per a la neteja i desinfecció d’una sala blanca

 

  • Draps de teixit no teixit.Destaquen per la seva gran capacitat d’arrossegament, però sobre tot pel baix risc que es desprenguin fibres. Això juga un paper molt important en una sala blanca.
  • Equips de protecció personal. És essencial que els usuaris d’una sala blanca utilitzin peücs, bates, mascaretes, barrets, guants… Tots aquests elements actuen com a doble barrera de protecció; de l’usuari cap a l’entorn i viceversa.
  • Desinfectants amb Registre DES.Aquest reconeixement garanteix que els productes químics que emprem per a la desinfecció són aptes per a una sala blanca ja que, han estat prèviament testats en unes condicions similars.

En qualsevol cas, és molt important que els draps, mopes i tots els equips de protecció personal siguin d’un sol ús per evitar fenòmens com la contaminació encreuada.

El nostre consell

 

Les sales blanques requereixen l’esterilització de materials de neteja com, per exemple, els draps de teixit no teixit.

A Papelmatic disposem d’una línia de draps específics per a entorns crítics que ja venen esterilitzats i perfectament protegits per un doble envoltori. El seu ús facilita la feina dels usuaris i contribueix en un estalvi de temps.