Els diferents tipus de mascaretes s’agrupen en Equips de Protecció Individual, productes sanitaris o productes higiènics.

 

 

En articles anteriors publicàvem una infografia amb els principals tipus de mascaretes i les seves funcionalitats.

També distingíem els tres grups en els que es classifiquen els Equips de Protecció Individual i els requisits per a cadascun d’ells.

Malgrat que habitualment denominem a totes les mascaretes com Equips de Protecció Individual, aquests es classifiquen com a EPIs, productes sanitaris o productes higiènics en funció de les seves característiques i el reglament al que responen. A continuació, repassem aquests tres grups:

 

 

Mascaretes com a Equip de Protecció Individual

 

 

Perquè una mascareta sigui considerada un EPI ha d’incorporar el marcat CE conforme al reglament UE 2016/425.

A més d’elaborar la Declaració UE de conformitat, el producte ha de contenir informació com, per exemple, les dades del fabricant, la identificació, les instruccions, etc.

En funció de la categoria de l’Equip de Protecció Individual es realitzarà un examen UE de tipus i es controlarà la producció.

Les mascaretes autofiltrants (FFP1, FFP2 o FFP3) són un exemple d’Equip de Protecció Individual.

 

 

Mascaretes com a producte sanitari

 

Les mascaretes que es classifiquen com a producte sanitari han de dur el marcat CE conforme a la Directiva 93/42/CEE que fa referència als productes sanitaris.

En aquest cas, també és necessària una Declaració de Conformitat i el producte ha d’incorporar la informació legal que correspongui.

Un exemple de producte sanitari són les mascaretes quirúrgiques, ja siguin de tipus I, II o IIR.

papelmatic-higiene-professional-tipus-de-mascaretes-quirurgiques

Mascaretes com a productes duals

 

 

Es consideren productes duals aquells productes que compleixen alhora la legislació dels Equips de Protecció Individual i la dels productes sanitaris.

Això vol dir que incorporen el marcat CE i la informació que sol·licita cada tipus de producte.

Malgrat que no són tan comuns com les anteriors, existeixen mascaretes duals que entren dins d’aquest grup.

 

 

Mascaretes com a productes higiènics

 

Els productes higiènics no poden dur ni el marcat ni el logotip CE, almenys que existeixi una legislació que indiqui el contrari.

No obstant això, aquests productes han de complir amb:

  • El Reial Decret Legislatiu 1/2007
  • Reial Decret 1468/1988
  • Reial Decret 1801/2003
papelmatic-higiene-professional-tipus-de-mascaretes-higieniques
En el cas de les mascaretes tèxtils, aquestes han de complir amb el reglament UE 1007/2011.