El correcte emmagatzemament dels productes de neteja i desinfecció resulta clau per prevenir intoxicacions i evitar el malbaratament de producte.

 

Les intoxicacions causades pels productes químics de neteja i desinfecció són més comuns del que pensem.

Com també ho és el fet d’haver de llençar barreges de detergents o desinfectants que han caducat i que no s’han aprofitat degut a una mala organització d’aquests productes en l’espai d’emmagatzemament.

En aquest article et mostrem algunes recomanacions per emmagatzemar correctament els productes químics de neteja i desinfecció.

 

 

Destina un lloc específic per emmagatzemar els productes químics de neteja i desinfecció

 

Barrejar els detergents i desinfectants amb altres productes que estiguin en contacte amb les persones pot resultar perillós degut a la seva toxicitat.

Per prevenir riscos de contaminació encreuada i intoxicacions convé destinar un espai específic per emmagatzemar els productes químics de neteja i desinfecció.

Aquest espai ha d’estar separat de la resta de productes i poder aïllar-se mitjançant una porta, per exemple.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-emmagatzemar-quimics-neteja-espai

Assegura’t que el lloc d’emmagatzemament compta amb la ventilació necessària

 

 

Els productes químics per a la neteja i la desinfecció emanen vapors que quan es concentren en l’ambient resulten tòxics.

Per evitar que això ocorri hem d’assegurar una ventilació periòdica del lloc d’emmagatzemament.

A més, també convé que aquest sigui un lloc sec i allunyat de la llum solar per a una correcta conservació dels detergents i desinfectants.

 

 

Etiqueta els productes químics de neteja i desinfecció indicant la data de caducitat

 

A més de la data de caducitat que presenten en el seu propi envàs els detergents i desinfectants, es recomana etiquetar-los fent visible aquesta dada.

Sovint, ens trobem davant de solucions i barreges preparades manualment que es perden perquè deixem passar massa temps des de la seva data de preparació.

Fer servir un mètode d’identificació propi ens ajudarà a identificar fàcilment la data de caducitat tant de les barreges pròpies com dels productes preparats.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-emmagatzemar-quimics-neteja-etiqueta

Conserva l’envàs original dels detergents i desinfectants i evita reaprofitar-los

 

 

L’envàs original dels productes químics de neteja i desinfecció ens aporta molta informació de valor sobre aquests productes.

És important que mantinguem els envasos mentre el producte estigui vigent i que els rebutgem quan s’acabi o caduqui.

Reaprofitar els envasos de detergents i desinfectants per a altres finalitats pot derivar en intoxicacions.

 

 

Mantingues l’ordre i l’organització dels productes químics de neteja i desinfecció en l’espai

 

A l’hora d’emmagatzemar els productes químics és important diferenciar-los per tipus, agrupant els desinfectants, d’una banda i els detergents, d’altra banda. També podem subclassificar-los en funció de la seva composició o nivell de pH.

Aquesta manera d’organitzar-los farà que els productes siguin més accessibles i que no haguem de perdre temps buscant.

A més d’aquesta classificació, és important endreçar els productes, per data de caducitat, col·locant en les primeres files aquells que caduquen abans.

papelmatic-higiene-professional-recomanacions-emmagatzemar-quimics-neteja-ordre
Tens dubtes a l’hora de comprar productes químics per a la neteja i la desinfecció? T’animem a llegir la nostra guia completa.