Els codis dels productes desinfectants donen informació rellevant com, per exemple, si són aptes o no per a la indústria alimentària o si es tracta d’un bactericida o fungicida.

 

És força comú trobar-se amb fitxes tècniques de desinfectants que, en comptes d’especificar la seva composició d’una manera tècnica a la descripció; és a dir, si ens trobem davant un bactericida o fungicida, es limita a oferir als usuaris dades comercials per acabar venent el producte. 

Malgrat això, la llei obliga a assignar un codi estandarditzat i amb una estructura única a cada desinfectant. I és que en aquest codi és on trobem informació realment útil. 

 

Quina informació ofereixen els codis dels desinfectants? 

 

  • Any d’inscripció al registre. Fa referència a la data en que el producte químic en qüestió es va donar d’alta al ROESP. 
  • Caràcter del desinfectant. El codi també ens revela si el desinfectant és de caràcter fungicida o bactericida. 
  • Número d’ordre. És el codi que fa referència al desinfectant en sí mateix. 
  • Registre HA. En aquest codi també podem verificar si el desinfectant és apte per a entorns alimentaris.

Com llegir el codi dels desinfectants? 

 

L’estructura del codi d’un desinfectant sempre serà XX-YY-ZZZZZ-HA. En la següent imatge podem veure mitjançant un exemple a què fa referència cada part. 

En el cas del Registre HA, aquells desinfectants que no el posseeixin, no presentaran les lletres “HA” al codi.  

Share This