Inicio » Blog » portada » Certificacions mediambientals per als productes de paper

Certificacions mediambientals per als productes de paper

Les certificacions mediambientals ens donen informació sobre la matèria prima o el procés de fabricació dels productes de paper.

 

La preocupació pel medi ambient és cada vegada més gran. I això provoca que, a l’hora d’escollir determinats productes, acabem optant per les opcions menys contaminats o que generin un menor impacte amb el nostre entorn natural.

Per això, a l’hora d’escollir productes de paper o cel·lulosa, exigim saber d’on procedeix la matèria prima o conèixer el procés de fabricación al que es sotmeten aquests productes.

I és que, anys enrere, els productes de paper no estaven precisament ben contemplats pel que fa a ecologia.

Actualment, disposem de diversos tipus de paper i de diferents certificacions capaces de donar-nos una gran quantitat d’informació.

A continuació, repassem les principals certificacions que existeixen per a cada tipus de paper.

 

 

Sobre la tala controlada i la reforestació

 

Durant la història i fins fa relativament poc, es considerava la indústria paperera responsable de la deforestació i d’altres mals que pateix el medi ambient.

Però el temps i els fets han demostrat que es pot fabricar paper i, alhora, ser respectuós amb l’entorn natural.

Una de les accions que ha ajudat a refermar això és la implantació de polítiques sostenibles com, per exemple, la reforestació o la tala controlada.

papelmatic-higiene-professional-certificacions-mediambientals-reforestacio

Avui dia, és possible extreure el 100% de la matèria prima del paper de boscos certificats, que exerceixen un control sobre la tala i planten un volum considerable d’arbres per cada arbre que talen.

 

 

Certificacions que fan referència a la matèria prima

 

 

Els segells FSC (Consell d’Administració Forestal) i PEFC (Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal) garanteixen que la matèria prima del paper prové de boscos certificats i, per tant, sostenibles.

Els boscos certificats, com comentàvem al punt anterior, contemplen accions com, per exemple, la tala controlada o la reforestació. 

La diferència entre ambdós reconeixements és que són gestionats per entitats diferents.

 

 

Certificacions que fan referència al procés de fabricació

 

 

Els segells ECF (Lliure de Clor Elemental), TFC (Totalment Lliure de Clor) i PCF (Processat Lliure de Clor) ens proporcionen informació sobre els processos als que ha estat sotmès el paper durant la seva fabricació.

Per exemple, la certificació ECF garanteix que el paper s’ha blanquejat en absència de clor líquid; la certificació TFC assegura que el paper s’ha produït sense emprar clor de cap tipus i la certificació PCF ens informa que, durant el darrer cicle de producció, no s’ha fet servir clor.

papelmatic-higiene-professional-certificacions-mediambientals-fabricacio

Certificacions mediambientals genèriques per al paper

 

 

A més de les certificacions que fan referència a la matèria prima i al procés de fabricació, existeixen segells que contemplen ambdós paràmetres.

És el cas de la certificació Blue Angel (Àngel Blau), un reconeixement d’origen alemany, que indica que el 100% de la matèria prima del paper es recicla i ha estat sotmesa a un procés de fabricació lliure de clor i amb una quantitat mínima de productes químics.

Aquest grup també el comprèn la certificació Nordic Swan (Cigne Nòrdic), un segell d’origen escandinau que ens informa que, com a mínim, el 20% de la fibraverge que s’ha fet servir per fabricar el paper prové de boscos certificats. A més, aquesta certificació no admet l’ús de clor i restringeix l’aplicació de productes químics durant la producció.

Per últim, l’etiqueta Ecolabel, que és coneguda per ser el segell ecològic oficial de la Unió Europea, indica que, com a mínim, un 10% de la fibra verge del paper prové de boscos certificats, restringeix les emissions i tampoc tolera l’ús de clor.

 

 

Certificacions que fan referència a l’empresa productora

 

La norma internacional ISO 14001 certifica i reconeix la qualitat en els Sistemes de Gestió Ambiental.

En el cas de la cel·lulosa, en concret, serveix per certificar que l’empresa productora de paper realitza una bona gestió mediambiental des de l’adquisició de la matèria prima, passant pel procés de producció, fins a la distribució dels productes resultants.

papelmatic-higiene-professional-certificacions-mediambientals-empresa-productora

De quines certificacions mediambientals disposem a Papelmatic?

 

 

A Papelmatic estem certificats amb la norma ISO 14001 i ens esforcem per reduir les emissions i l’impacte que genera la nostra activitat en el medi ambient.

Tota la cel·lulosa amb la que treballem prové de boscos certificats.

Així, podem garantir que els nostres productes compten amb els reconeixements ECF, TFC, PCF i Ecolabel, entre d’altres.

Pots consultar les nostres certificacions en l’apartat d’RSC i Medi Ambient de la nostra pàgina web.