Les bosses de residus GII estan especialment homologades per a la recollida de residus sanitaris no específics inclosos al grup 2.

 

Qualsevol element que trobem en un hospital o centre mèdic és altament susceptible, ja que pot haver-se contaminat per fluids biològics o derivats.

És per això que el tractament dels residus en aquests àmbits es converteix en un procés essencial per garantir el bon funcionament de l’activitat i la seguretat de pacients i professionals.

Les bosses de residus GII es denominen així perquè estan especialment pensades per a la recollida dels residus sanitaris no específics inclosos dins del grup 2.

 

Quins residus hem de llançar a una bossa GII?

Les bosses de residus GII es diferencien de les bosses de residus convencionals perquè compten amb major gruix i resistència.

Això permet rebutjar els residus del grup 2 amb major seguretat i evitar així possibles infeccions nosocomials o intrahospitalàries.

Podem reconèixer les bosses de residus GII perquè venen serigrafiades amb aquest terme i inclouen el CIF del fabricant.

A més, acostumen a ser de color groc o vermell, en funció de la normativa que presenti cada comunitat autònoma.

Quins residus es rebutgen en una bossa de residus GII?

 

Com hem dit anteriorment, les bosses de residus GII han estat dissenyades per a la recollida dels residus sanitaris inclosos dins del grup 2.

Així, rebutjarem els següents objectes:

 

  • Material de cures (gases, cotons, apòsits, embenats, etc.) contaminats amb fluids de pacients no infecciosos.
  • Roba de llit, mulladors, bolquers o fundes de matalassos tacats amb fluids corporals de pacients que no s’inclouen en la classificació de malalties infecciosos (grup 3).
  • Bosses buides d’orina, sang o altres restes biològiques.
  • Equips de Protecció Individual (EPIs) d’un sol ús com, guants, mascaretes, bates, etc.
  • Escaioles.
  • Equips buits o complets de goters, independentment de si són de vidre o plàstic. En cas d’haver objectes punxants, aquests seran tractats en el grup 3.
  • Equips de diàlisi de pacients no infecciosos i en quantitats inferiors a 100ml.
  • Recipients de nutrició parental.
  • Envasos buits de medicaments (excepte citiostàtics).

 

Tractament de les bosses de residus GII

 

 

 

La presència de bosses de residus GII és habitual en pràcticament qualsevol part d’un hospital o centre sanitari com, per exemple, a la sala de cures, als llits dels pacients, etc.

Per a un rebuig més higiènic, recomanem col·locar les bosses de residus GII en contenidors que s’obrin accionant un pedal i que quedin coberts per una tapa.

A més, és important que els professionals que tracten aquest tipus de residus es protegeixin amb Equips de Protecció Individual i, en cas de necessitar rebutjar aquests últimes, emprin el procediment adequat.

 

 

Com que la gestió dels residus del grup és responsabilitat del centre, és necessari extremar precaucions, evitar barrejar residus que pertanyin a grups diferents i garantir la seva correcta eliminació.

Si vols més informació sobre les bosses de residus GII contacta amb nosaltres i un dels nostres experts t’assessorarà.