Qualsevol element que puguem trobar en un quiròfan és altament susceptible ja que, pot haver-se vist contaminat per fluïts biològics o derivats. En aquests cas, els residus que es generen no són menys. Uns guants o la carcassa d’una xeringa, per exemple, poden haver-se contaminat per sang del pacient.  

Per extremar les mesures de seguretat, la normativa exigeix l’ús de bosses de residus GII. Es tracta de bosses amb un major gruix i resistents a objectes punyents. Acostumen a ser de color groc o vermell, depenent de cada comunitat autònoma. A més, les reconeixerem perquè venen serigrafiades amb el distintiu GII i el CIF del fabricant. 

Quins residus hem de llençar a una bossa GII? 

  • Residus sanitaris vírics o infecciosos 
  • Residus que continguin sang o altres fluïts biològics 
  • Agulles i material punyent i tallant 
  • Medicaments 
  • Material de laboratori 
  • Vacunes vives i atenuades 

Les bosses GII poden col·locar-se al llit dels pacients per evitar barrejar uns residus amb altres, o també poden incorporar-se en contenidors amb una apertura còmoda i que minimitzi la necessitat de contacte. 

Vols més informació sobre les bosses de residus GII? Contacta amb nosaltres i un dels nostres experts en sanitat t’assessorarà.

Share This