Inicio » Blog » Centres esportius » Biofilms: Què són i com es formen?

Els biofilms són agrupacions de gèrmens que es tornen resistents als desinfectants que tracten d’eliminar-los. La seva formació segueix 5 fases diferenciades.

 

Els biofilms són gèrmens imperceptibles que es formen a partir de l’acumulació i adhesió a les diferents superfícies, creant resistències i suposant un perill en quant a la higiene i la seguretat als diferents entorns. Aquestes són les 5 fases d’actuació d’un biofilm.

 

Fase 1 – Fixació inicial 

 

Diversos gèrmens independents, denominats cèl·lules planctòniques, queden sobre una superfície i comencen a agrupar-se entre ells. Aquesta fase és reversible si apliquem una neteja i desinfecció eficients. 

 

Fase 2 – Fixació irreversible 

 

Les cèl·lules que trobem a la fase 1, queden totalment unides i es protegeixen mitjançant una pel·lícula de polisacàrids que proporciona seguretat i aliment. En aquesta fase, les cèl·lules de la primera capa es sacrifiquen per deixar que s’acumulin noves cèl·lules planctòniques. 

 

Fase 3 – Maduració I 

 

La multiplicació bacteriana permet que la comunitat de cèl·lules creixi protegida sota la pel·lícula que les recobreix. 

 

Fase 4 – Maduració II 

 

Amb el creixement de la comunitat, també apareixen zones especialment creades per a la supervivència dels gèrmens. És el cas dels canals d’aigua que fomenten encara més aquest creixement. 

 

Fase 5 – Dispersió 

 

La pel·lícula protectora es trenca de forma natural per l’esgotament de l’aliment o per la necessitat de colonitzar nous emplaçaments (es retro alimenta el procés). També pot eliminar-se de forma intencionada mitjançant la fricció en la neteja o l’ús de químics específics per a aquesta finalitat. 

 

Els biofilms es caracteritzen per ser imperceptibles i, el pitjor de tot, per presentar resistències a molts desinfectants. Això ens obliga a parar especial atenció a dutxes, zones d’intercanvi de calor, refrigeradors o esquerdes de superfícies ja que, són el microhàbitat perfecte de molts biofilms.