Apostar per una higiene sostenible aporta nombrosos beneficis a les organitzacions i a l’entorn en general.

 

En articles anteriors hem explicat el concepte d’higiene sostenible i hem repassat els principis necessaris per dur-la a terme en qualsevol entorn professional.

En aquesta entrada destaquem els beneficis que té per a les organitzacions el fet d’aplicar un model d’higiene sostenible. Aquests beneficis van des de la vessant econòmica fins a la de Responsabilitat Social Corporativa.

Si vols conèixer tots els avantatges, queda’t a llegir aquest article:

 

 

La higiene sostenible comporta un estalvi econòmic a mig i llarg termini

 

Implantar un model d’higiene sostenible pot ajudar a les empreses a estalviar despeses a mig i llarg termini.

Com? El concepte d’higiene sostenible basa el seu funcionament en productes pensats per optimitzar el seu propi consum i el dels recursos necessaris per a la neteja.

L’ús del sabó en escuma n’és un bon exemple. I és que requereix menys quantitat de sabó i també d’aigua per rentar-se les mans.

papelmatic-higiene-professional-avantatges-higiene-sostenible-estalvi

 

La higiene sostenible redueix l’impacte mediambiental

 

 

Potser el benefici més evident d’implantar un model d’higiene sostenible és que es redueix l’impacte que tenen els productes de neteja i desinfecció en el medi ambient.

Treballant amb productes que ajuden a reduir la contaminació plàstica, que generen el menor número possible de residus o que posseeixen una toxicitat molt baixa, també estem minimitzant les afectacions a l’entorn natural.

És important recordar que perquè la gestió de la higiene sigui sostenible és imprescindible, no només escollir els millors productes, sinó també aplicar-los de manera eficient.

 

 

La higiene sostenible ofereix majors garanties al personal de neteja

 

Un altre dels principis de la higiene sostenible és apostar per productes amb uns nivells de toxicitat mínims.

Això, a més de ser beneficiós per al medi ambient, ofereix un plus de seguretat al personal de neteja.

I és que es redueix el percentatge de riscos durant la manipulació de productes químics, com és el cas dels detergents o desinfectants.

papelmatic-higiene-professional-avantatges-higiene-sostenible-personal

 

La higiene sostenible transmet el compromís de les organitzacions amb el medi ambient

 

 

La sostenibilitat ambiental és un tema que cada vegada preocupa més a nivell social i que s’està començant a exigir en moltes organitzacions.

Apostar per una higiene sostenible és una acció més en clau de Responsabilitat Social Corporativa per a qualsevol organització.

L’ús de productes i processos que minimitzin l’impacte amb el medi ambient es pot interpretar de manera positiva per als diferents grups d’interès.