A l’hora d’aplicar el sistema APPCC és important respectar totes les seves etapes, des de l’anàlisi fins a la verificació, que ens ajudarà a corregir possibles errades.

 

En articles anteriors explicàvem què és el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i com afecta a l’empresa en la que s’implanta. En aquest post t’expliquem quines són les diferents etapes que han de seguir-se quan implantem el sistema APPCC. 

 

Etapes del sistema APPCC 

 

1) Anàlisi de perills. En primer lloc, hem d’identificar quins són els punts crítics i els perills existents en el nostre negoci.  

2) Determinar els Punts Crítics de Control. Els Punts Crítics de Control són els anomenats PCC. Una vegada identificats tots els riscos, determinem quins passaran el filtre del sistema APPCC.  

3) Establir límits. En esta etapa, determinem uns límits que han de ser complerts amb l’objectiu que els Punts Crítics de Control estiguin controlats.  

4) Monitoratge. La implantació d’un sistema de vigilància ens ajudarà a mantenir sota control els PCC. Poden sotmetre’s a proves o observacions programades prèviament.  

5) Accions correctives. Una vegada obtinguts els resultats del monitoratge, adoptem accions correctives que ajuden a solucionar possibles problemes amb els Punts Crítics de Control.  

6) Verificació. Aquesta etapa serveix per confirmar que el sistema APPCC està funcionant correctament.  

7) Documentació. Presentem per escrit tots els procediments aplicats als registres o incidències detectades.  

 

És important tenir en compte que la implantació del sistema APPCC ha de conviure amb la resta de normatives vigents a la indústria alimentària.  

Share This