Descobreix en detall quines són les fases del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) a la indústria alimentària.

 

En articles anteriors explicàvem què és el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i com afecten a l’empresa en la que s’implanta.

A més de garantir la seguretat alimentària i, per consegüent, la innocuïtat dels aliments expedits, el sistema APPCC també permet a la indústria alimentària reduir despeses derivades de la producció.

En aquest article expliquem quines són les diferents etapes que s’han de seguir quan implantem el sistema APPCC a la indústria alimentària.

 

 

Fase 1: Anàlisi de Perills

 

La primera fase del sistema APPCC consisteix a identificar quins són els perills existents i possibles a les plantes de producció d’aliments.

Aquesta fase ha de contemplar les diferents etapes i espais de la producció d’aliments; des de la recepció de la matèria prima fins als molls de càrrega i descàrrega.

Com més coneixement tinguem dels riscos que es poden produir en cada moment i lloc, més control exercirem sobre la seguretat alimentària.

papelmatic-higiene-professional-sistema-appcc-industria-alimentaria-fase-1

Fase 2: Determinar els Punts Crítics de Control

 

 

Els Punts Crítics de Control són els anomenats PCC i responen a aquelles accions o etapes que s’han d’examinar, amb l’objectiu de controlar i minimitzar tots aquells elements que puguin comprometre la seguretat alimentària.

Hem d’identificar i descriure els PPC en un document escrit perquè quedi constància de tots ells.

Una vegada els haguem identificat, el següent pas serà determinar quins d’ells passaran el filtre del sistema APPCC.

 

 

Fase 3: Establir límits

 

 

En aquesta etapa establirem uns límits que ens permetin exercir un major control sobre els Punts Crítics de Control (PCC) definits en l’etapa anterior.

Els límits que establim han de donar resposta als perills i punts crítics detectats en totes les etapes o espais de la indústria alimentària.

Aquests límits també han de quedar documentats en el mateix escrit que reculli les etapes anteriors.

papelmatic-higiene-professional-fases-sistema-appcc-industria-alimentaria-fase-3

Fase 4: Monitoreig

 

 

La implantació d’un sistema de vigilància ens ajudarà a mantenir sota control els Punts Crítics de Control (PCC).

Per això, podem sotmetre aquests punts a proves o observacions programades prèviament.

Els resultats de les accions de monitoreig també han de quedar enregistrades al document APPCC.

 

 

Fase 5: Accions correctives

 

 

Una vegada obtinguts els resultats del monitoreig i posterior al seu anàlisi, adoptarem accions correctives.

Aquestes accions tindran com a objectiu solucionar els possibles problemes ocasionats amb els Punts Crítics de Control.

Igual que ocorre amb les fases anteriors, les accions correctives s’adaptaran a cada etapa o espai del procés.

papelmatic-higiene-professional-fases-sistema-appcc-industria-alimentaria-fase-5

Fase 6: Verificació de les accions correctives

 

 

Aquesta fase del sistema d’Anàlisi de Control de Perills i Punts de Control Crític serveis per confirmar que les accions correctives descrites al punt anterior funcionen.

Verificar tots els processos resulta essencial per garantir que la implantació del sistema APPCC està donant resultats a favor de la seguretat alimentària.

Per a la verificació podem emprar diverses tècniques en funció de cada etapa.

 

 

Fase 7: Documentació

 

 

Recordem que el sistema APPCC és un document de presentació obligatòria per a qualsevol indústria alimentària.

Això indica que tots els procediments aplicats als registres o incidències detectades a totes les fases del procés APPCC han de quedar documentats per escrit.

En qualsevol cas, és important tenir en compta que la implantació del sistema APPCC ha de conviure amb la resta de les normatives vigents a la indústria alimentària.

papelmatic-higiene-professional-fases-sistema-appcc-industria-alimentaria-fase-7
Necessites ajuda amb el sistema APPCC a la teva indústria alimentària? Escriu-nos a través del nostre formulari de contacte amb els teus dubtes i un dels nostres experts t’assessorarà.

Resum de les 7 fases del sistema APPCC

 

 

Data de la darrera actualització: 11/05/2022