Un emmagatzemament i tractament higiènic dels aliments als magatzems i cuines ajuda a evitar les al·lèrgies alimentàries.

 

Una incorrecta manipulació dels aliments que provoquen al·lèrgies o intoleràncies alimentàries pot tenir resultats fatals en aquelles persones que són més vulnerables a l’hora de patir reaccions al·lèrgiques. 

Per exemple, quan una persona és al·lèrgica al gluten, no serveix de res que li oferim aliments lliures d’aquest ingredient si els cuinem en la mateixa fregidora on es prepara la resta d’aliments. 

A continuació, presentem una sèrie de normes relacionades amb la manipulació dels aliments i la higiene dels espais que minimitzaran el risc de contaminació creuada en aliments al·lèrgens. 

 

Normes de manipulació d’aliments al·lèrgens 

 

Norma 1: Etiquetar sempre els productes al·lèrgens i separar-los de la resta d’aliments.

El lloc més segur per emmagatzemar els aliments al·lèrgens són les lleixes o prestatgeries superiors.

 

Norma 2: Manipular en primer lloc els aliments al·lèrgens i utilitzar uniformes i Equips de Protecció Individual (davantals, barrets, etc.) nets.

Norma 3: Mantenir completament netes i desinfectades la maquinària i les superfícies sobre les quals es manipularan aquest tipus de productes. 

 

Norma 4: En cap cas hem de manipular altre tipus d’aliment durant la preparació de menús especials. 

 

Norma 5: Utilitzar recipients pels condiments i espècies on no sigui necessari introduir la mà. 

Per exemple, si utilitzem el mateix saler per a menús espècies i la resta d’aliments i manipulem la sal amb la mà, poden propagar-se gèrmens que s’hagin traspassat prèviament de les nostres mans a aquest condiment.

Norma 6: No barrejar els aliments al·lèrgens amb la resta d’aliments en armaris calents o banys maria ja que, tot i que els productes es trobin separats, els agents al·lèrgens poden propagar-se mitjançant el vapor. 

 

Norma 7: Com comentàvem a l’inici de l’article, loli emprat per fregir aliments al·lèrgens ha de ser nou i en cap cas es pot barrejar amb la resta d’aliments.

La higiene de mans juga novament un paper essencial a l’hora de minimitzar els riscos de contaminació creuada. 

A més, para atenció a aquests aspectes no només ajuda a garantir la seguretat dels usuaris, sinó que també contribueix a que els mateixos percebin una imatge més positiva del nostre negoci.