A Papelmatic actualitzem el nostre pla d’igualtat, adaptant-lo a un context cada vegada més canviant.

 

Des dels nostres inicis, a Papelmatic sempre hem apostat per la igualtat i per la no discriminació en el lloc de treball.

El 9 de juny de 2014 vam oficialitzar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre les persones que conformen la nostra organització, sense cap tipus de discriminació, signant el nostre primer pla d’igualtat.

Aquests dies, estem actualitzant el nostre pla d’igualtat, adaptant-lo a un context cada vegada més canviant, basant-nos en la informació qualitativa i quantitativa recopilada durant una auditoria, que ens permet establir un diagnòstic en termes d’igualtat de gènere.

Aquest diagnòstic permet a la nostra Comissió d’Igualtat seguir treballant per implantar mesures correctives.

Entre els objectius que fixem en el nou pla d’igualtat destaquen accions relacionades amb l’accés a les oportunitats, el benestar en el lloc de treball o la formació, entre d’altres.

A més, aquest pla també busca reforçar la guia de llenguatge no sexista i el protocol contra l’assetjament sexual dels que disposem a Papelmatic.

El pla d’igualtat té una vigència de 3 anys, període de temps en el que la nostra Comissió d’Igualtat continuarà treballant per corregir possibles errades i garantir el compliment de les mesures concretades.

Per a més informació sobre els nostres compromissos pots consultar el nostre apartat de Responsabilitat Social Corporativa.