Dins de la política de l’empresa, Papelmatic advoca, entre d’altres valors, per la no discriminació i el foment de la igualtat d’oportunitats.

Sota aquesta premissa, hem establert un acord de col·laboració amb el Centre Especial de Treball Mismaeficacia, a través del qual incorporem personal amb discapacitat de Mismaeficacia-CET a les nostres instal·lacions pel desenvolupament de tasques logístiques de manipulació, expedició i distribució de comandes.

Mismaeficacia-CET és una empresa de gestió i prestació de serveis generals que realitza una tasca social que combina la inserció de persones amb discapacitat, oferint feina competitiva i de qualitat, amb la generació de valor econòmic social.

Des de la central de compres de Mismaeficacia subministren als seus clients productes i solucions de neteja de Papelmatic. D’aquesta manera, faciliten el compliment de les obligacions derivades de la Llei d’Integració Social del Minusvàlid com a mesura alternativa.

A través de l’acord generem feina, compartim valors i la nostra experiència enl’àmbit de la higiene i el benestar.

Pot consultar els diferents serveis que ofereix Mismaeficacia a la seva pàgina web: https://mismaeficacia.cat/es/.