En articles anteriors publicàvem una taula que contenia els diferents compostos que formaven alguns desinfectants i com actuaven. 

Vèiem que mentre que algun comptava amb una alta capacitat per acabar amb els bacteris, altre sacrificava aquesta característica a canvi d’uns nivells de toxicitat més baixos. 

Això no vol dir que un compost sigui millor que altre. Només hem d’estudiar les nostres necessitats pel que fa a la desinfecció i prioritzar aquelles característiques que més ens convenen. 

Entre les opcions més completes, es troben l’àcid peracètic, un compost que es troba actualment en auge i que cada vegada és més utilitzat en processos de desinfecció en la indústria alimentària. 

 

Què és l’àcid peracètic? 

En termes químics, l’àcid peracètic respon a la fórmula CH3CO3H i es produeix per la reacció de l’àcid acètic amb el peròxid d’hidrogen.  

A més de ser utilitzat com a desinfectant, també és emprat en processos industrials com a blanquejador de papers. 

Però realment, a nosaltres ens interessa perquè és una de les millors opcions per a la desinfecció en la indústria alimentària.

Què fa especial a l’àcid peracètic enfront de la resta de compostos químics? 

 

L’àcid peracètic destaca enfront dels seus homònims desinfectants per tres raons bàsiques: 

 

  • Compta amb una àmplia capacitat bactericida i també és vàlid com a virucida i fungicida 
  • Ofereix resultats excel·lents amb unes despeses relativament baixes 
  • No genera residus tòxics ni fa malbé el medi ambient 

 

A més, ressalta per la seva eficàcia contra els temuts biofilms i perquè no genera taques sobre les superfícies en les quals s’aplica. 

 

On pot aplicar-se l’àcid peracètic?

Precisament per la seva gran eficàcia contra els biofilms i perquè no desprèn residus tòxics, s’ha convertit en un dels desinfectants preferits a la indústria alimentària. 

Com és un producte que no genera escuma, pot utilitzar-se tant en circuits tancats com en superfícies. 

Per exemple, és comú emprar-lo per a la desinfecció de conductes o tancs en processadores de begudes o en indústries càrnies, conserveres o làcties, entre d’altres.

Abans d’aplicar un desinfectant composat d’àcid peracètic és important cerciorar-se de les necessitats i limitacions que ofereix el propi espai i l’activitat desenvolupada en el mateix. Així, evitarem córrer riscos innecessaris.