En la neteja i la desinfecció, sovint, menys és més. Repassem cinc de les pràctiques incorrectes més comuns en la desinfecció de superfícies.

 

 

Sectors com el sanitari o l’alimentari, requereixen de solucions constants per a l’asèpsia i l’antisèpsia.

Però en el cas de l’asèpsia en concret, sovint, l’ús de productes inadequats per a la desinfecció de superfícies fa que aquest procés es torni ineficient i, per tant, suposi un risc per a la salut de les persones.

A continuació, repassem algunes de les pràctiques incorrectes més comuns durant la desinfecció de superfícies.

 

Desinfectar les superfícies amb productes antisèptics

En articles anteriors explicàvem la diferència entre asèpsia i antisèpsia.

Mentre la primera consistia en l’eliminació de microorganismes de superfícies inanimades, la segona seguia el mateix procés però exclusivament sobre la pell o les mucoses dels èssers vius.

Així, si fem servir un producte antisèptic per “desinfectar” el llit d’un hospital o l’instrumental que s’ha fet servir, l’efecte d’eliminar els microorganismes és pràcticament nul.

Recordem que els antisèptics estan exclusivament pensats per fer-los servir en persones i que no només no tindran el mateix efecte sobre superfícies materials sinó que, com que contenen agents hidratants per a la pell, poden provocar un efecte “segrestant” de la brutícia.

 

 

Aplicar un producte desinfectant sense haver rentat prèviament la superfície

I a no ser que trobem un producte 2 en 1, és completament necessari haver rentat la superfície en qüestió amb aigua i detergent abans d’aplicar el desinfectant.

Només si ens assegurem d’eliminar la matèria orgànica prèviament garantirem el correcte efecte del desinfectant.

De no ser així, correm el risc de que la matèria orgànica inactivi l’efecte del desinfectant.

Fer servir desinfectants d’alt nivell per a totes les superfícies

En aquest article explicàvem que existien diferents tipus de desinfectants i on era adequat aplicar cadascun. És important respectar aquest ordre, ja que si fem servir desinfectants d’alt nivell en totes les superfícies, correm el risc de crear resistències en els microorganismes.

L’efecte seria semblant al de prendre antibiòtics per pal·liar els efectes d’un refredat comú. No és necessari i ens arrisquem a que, el dia que el nostre cos realment necessiti antibiòtics, sigui immune.

Fer servir polvoritzador en comptes d’ampolles amb tap

Els polvoritzadors ofereixen una aplicació còmoda però no són especialment recomanables als entorns sanitaris. I és que amb la seva aplicació, existeix el risc de que la matèria orgànica o els microorganismes presents a les superfícies s’escampin i contaminin altres superfícies.

En el seu lloc, es recomana fer servir productes desinfectants que venen envasats en ampolles amb tap i diluir-los segons les instruccions de cada fabricant.

Fer servir concentracions massa altes

La sobredosificació de productes químics és un problema real en qualsevol sector. Tendim a pensar que, a major concentració, millors seran els efectes de la neteja i la desinfecció, però això no és del tot cert.

I és que, a més de malbaratar productes químics, correm el risc de convertir la neteja i desinfecció en processos eficaços.

Per això, es recomana oferir al personal de neteja les solucions de neteja i desinfecció prèviament preparades.

Si vols obtenir més informació sobre les pràctiques incorrectes en la desinfecció de superfícies, pots escriure’ns omplint el formulari que apareix a la barra lateral d’aquesta pàgina.