Com ha evolucionat la higiene als centres mèdics?

Com ha evolucionat la higiene als centres mèdics?

Cada vegada són més les mesures d’higiene que s’implanten als centres mèdics i hospitals amb la finalitat de reduir les infeccions nosocomials o les infeccions associades a l’atenció sanitària. Però la sanitat ha estat sempre així? La veritat és que no.  Va ser...