En qualsevol gimnàs existeixen 10 elements que contenen més gèrmenes que el lavabo i que utilitzem molt sovint sense adonar-nos-en del seu potencial bacterià.

 

A la guia de neteja i desinfecció al gimnàs destacàvem alguns dels espais dels centres esportius on s’acumula una major quantitat de brutícia i gèrmens. 

Però dins d’aquests espais, existeixen elements concrets als que donem un ús molt freqüent sense ni tan sols ser conscients de la seva càrrega bacteriana. 

A continuació, veiem quins són els deu focus del gimnàs que contenen una major quantitat de gèrmens. 

 

El mostrador de recepció 

 

La recepció d’un gimnàs representa una barrera per a l’entrada i la sortida del mateix. 

Així, es barregen dos ambients diferents; el del carrer i el de l’interior del gimnàs que tenen com a transmissors principals els usuaris. 

El mostrador de la recepció rep al dia una gran quantitat de persones, i això facilita la proliferació dels gèrmens. 

 

Bancs dels vestuaris

Als bancs dels vestuaris col·loquem calçat (de carrer i d’esport), roba, tovalloles… De manera que, sovint, la brutícia adherida a les nostres sabates de carrer entra en contacte amb la nostra tovallola a través dels bancs. 

Per això, és tan important diferenciar dues zones dins del vestuari: una per a la “roba de carrer” o altra per a un “ús net” després de la dutxa. 

De fet, Efebé, una de les empreses del Grup Papelmatic, recomana l’ús de taquilles amb diferents compartiments per evitar la contaminació encreuada.

Roba d’esport 

 

Seguint aquesta línia, la roba que utilitzem per practicar esport és també una font important de gèrmens. 

En ella, no només creixen microorganismes alimentats per la suor, sinó que també arrosseguem els gèrmens de totes les superfícies en les que ens recolzem. 

Per a una major higiene, és important rentar la nostra roba d’esport diàriament. 

 

El terra de la piscina 

 

El terra, ja sigui el del carrer, el de la sala de musculació o el de la mateixa piscina, acostuma a acumular la major part de la brutícia que trobem a l’entorn. 

Per norma general, acostumem a arrossegar aquesta brutícia a la sola de les nostres sabates. Però, què ocorre a la piscina? 

Els gèrmens i la humitat no són precisament els millors aliats. Per això, es recomana protegir els peus i desinfectar el terra constantment per així frenar l’aparició de fongs.  

 

L’aigua de la piscina

Seguint el recorregut, l’aigua de la piscina és també un niu de gèrmens, que resulten ser alimentats per l’alt trànsit de persones.  

En aquest cas, són els experts els que han de controlar que l’aigua es trobi en condicions òptimes. 

Pel que fa als usuaris, és essencial que aquests estiguin conscienciats sobre els efectes positius d’una bona higiene personal.

Les peses i les barres de màquines 

 

Les peses i les barres amb les que ens agafem a dorsaleres, bicicletes i steppers són uns dels principals focus de gèrmens del gimnàs i amb diferència. 

Partint de la base de que les mans són les principals transmissores de gèrmens, si sumem el factor suor, les peses i les barres de màquines es converteixen en un vertader niu de gèrmens.

 

Les estoretes

Si passem a la sala de musculació o exercicis, ens trobem amb diferents focus de gèrmens. 

Un d’ells són les estoretes, utilitzades per molts usuaris i normalment oblidades en termes de neteja. 

És important comprendre que les estoretes també formen part del mobiliari i que, per tant, també han de ser netejades i desinfectades.

Bancs de musculació i seients 

 

Normalment, utilitzem tovalloles abans de seure en qualsevol màquina del gimnàs. 

Això denota que comencem a ser conscient de la quantitat de gèrmens que s’acumula a les màquines de musculació. 

No obstant això, es recomana desinfectar aquestes superfícies diverses vegades al dia per garantir una millor experiència als usuaris. 

 

Tovalloles 

 

Amb les tovalloles protegim el nostre cos. Però, què ocorre amb elles? 

Podem considerar-les com una espècia d’aspiradors de gèrmens. D’aquesta manera, és tan important utilitzar-les durant l’activitat com netejar-les després d’ella. 

 

Pantalles i botons de les màquines

Altres de les superfícies més grapejades són les pantalles i els botons de les màquines. 

Per a un ús més higiènic, es recomana desinfectar-les sovint i oferir als usuaris estacions de gel alcohòlic perquè higienitzin les seves mans.

Com podem veure, els focus de gèrmens en un gimnàs són força diversos. 

Tot i així, no es tracta d’alarmar-se i de tornar-se un obsés de la neteja i la desinfecció. 

Simplement cal prendre consciència i fer del rentat de mans una acció més freqüent.