La neteja i desinfecció de les joguines, el menjador escolar o els aparells tecnològics ajuda a evitar la contaminació encreuada a les escoles. 

 

Afecta la higiene dels espais escolars a la concentració dels alumnes? Tot i que poden semblar dos termes completament aïllats, aquests estan molt relacionats entre si. 

La higiene (o la manca d’higiene) actua de manera molt discreta en el benestar de les persones. Tant que, rara vegada en som conscients. 

A més de la qualitat ambiental (ventilació, eliminació d’olors, etc.), també és important que parem prou atenció a les principals fonts de gèrmens a les escoles: 

 

El lavabo, la font de gèrmens més comú 

 

Quan parlem de focus de gèrmens, segurament l’inodor es converteix en l’opció més evident. I és que compleix amb tots els requisits per ser-ho. 

No obstant això, els plans de neteja i desinfecció de les escoles acostumen a contemplar la higiene del lavabo, almenys, una vegada al dia. 

Així, és important rentar-se les mans després d’anar al lavabo. Però, en qualsevol cas, aquest no ocupa la primera posició a la llista com a element més contaminant. 

 

Les joguines a les zones infantils 

Les joguines són un niu potencial de gèrmens ja que, a més de ser grapejats per molts nens, no són tinguts en compte a l’hora de netejar i desinfectar. 

En aquest cas, com es tracta d’un públic de curta edat i incapaç de percebre el “perill” es recomana desinfectar les joguines sovint amb desinfectants de baixa toxicitat. En aquest cas, Nosocomia és una bona opció. 

Baranes, manetes i tiradors 

 

Les baranes de les escales, els poms de les portes i els tiradors del mobiliari són tocats diàriament per moltes persones. 

Les mans són conegudes com el principal mitjà de transport dels gèrmens que, alhora, busquen qualsevol superfície sobre la qual reposar. 

Així, per mantenir les baranes, manetes i tiradors nets recorrerem a una neteja i desinfecció diàries i a la higiene de mans constant. 

 

Pupitres i cadires a les aules escolars 

La combinació de mans brutes i pupitres i cadires és fatal per a la higiene i molt satisfactòria per als gèrmens. 

De la mateixa manera que ocorre amb els lavabos, la neteja i desinfecció dels pupitres i cadires ja està contemplada en el pla de cada centre. 

No obstant això, el fet de ser tocats per alumnes que venen del pati i que no s’han rentat les mans, genera un efecte contraproduent. 

Novament, la higiene de mans és una eina molt valuosa per preservar la higiene dels espais. 

Superfícies i material del gimnàs escolar 

 

En articles anteriors, presentàvem una guia per a la neteja i la desinfecció dels gimnasos escolars. 

La suor i un ambient carregat promouen la proliferació de gèrmens. Per tant, per evitar-lo és important higienitzar les diferents superfícies del gimnàs escolar (terres, estoretes, barres…) 

A més, la ventilació de l’espai actua beneficiosament contra els gèrmens. 

 

Material d’oci a la zona del pati 

Els cubs, rastells i les pilotes utilitzats durant el pati s’han d’higienitzar periòdicament. 

És important que els alumnes gaudeixin dels seus moments d’oci i és molt corrent que el material que n’utilitzen s’embruti com a conseqüència de l’ús i de les condicions del propi entorn. 

En cap cas pretenem generar alarma. Tot i així, destaquem que, entre els més menuts, convé higienitzar aquest material sovint ja que, els nens tendeixen a posar-se les joguines a la boca. 

Vestuaris i dutxes al gimnàs escolar 

 

En aquests espais, la principal amenaça són els fongs, generats per la humitat ambiental. 

Així, a més d’una neteja i desinfecció freqüents, convé conscienciar als usuaris en la higiene personal; evitar caminar descalços, rentar les seves mans, etc. 

Els desinfectants amb caràcter fungicida són una de les opcions més eficaces contra els gèrmens en els entorns humits. 

 

Cuina i menjador escolar 

Allà on hi ha aliments, augmenten les possibilitats de bacteris i, per tant, també les exigències de neteja i desinfecció. 

Als menjadors escolars la cuina és un dels principals focus de gèrmens. Però, a més és essencial mantenir la zona del menjador en unes condicions d’higiene òptimes. 

En aquest article, pots trobar més informació sobre la neteja i desinfecció en menjadors escolars. 

Aparells tecnològics a les aules 

 

Els avenços digitals a les escoles han suposat la incorporació de múltiples aparells tecnològics (tablets, ordinadors, pissarres digitals…). 

A aquestes alçades, ja no és cap secret que les pantalles i teclats d’aquests dispositius acumulen una gran quantitat de gèrmens. 

La solució? Una higiene de les superfícies d’aquests aparells i la higiene de mans dels usuaris que els utilitzen.