La contaminació encreuada en hospitals suposa la principal causa de que es produeixin infeccions nosocomials, per això, és tan important tenir localitzats els focus per extremar les mesures d’higiene i desinfecció.

 

La contaminació encreuada és una de les grans preocupacions de professionals i pacients d’hospitals, centres sociosanitaris, centres mèdics… Però, sovint, les fonts d’aquesta contaminació no són tan òbvies. A continuació, te’n mostrem deu.

 

10 causes de la contaminació encreuada en hospitals

 

1) Cuina. Una carn mal cuinada o una manca d’higiene als plats pot derivar en una transmissió de gèrmens a través dels aliments.  

2) Mans. Les mans són unes de les principals transmissores de gèrmens en qualsevol entorn. Segons diverses publicacions de la OMS, el rentat de mans amb aigua i sabó ajuda a salvar vides 

3) Instruments quirúrgics. Moltes infeccions es produeixen després d’algunes operacions. Això denota que gran part de l’instrumental quirúrgic no s’esterilitza correctament.  

4) Carro d’emergència i safata d’instruments. El carro que s’utilitza pel transport de medicaments o per respondre emergències pot haver-se vist contaminat després d’atendre qualsevol urgència. Per això és important desinfectar-lo correctament.  

5) Teclats d’ordinadors. Els espais entre les tecles d’aquests dispositius són vertaders nius de bacteris. Això és encara més perillós si considerem el tipus de patògens que habiten els hospitals. 

6) Superfícies tèxtils. Els coixins, els llençols o les cortines. Tots aquests materials han de no només rentar-se sinó també desinfectar-se per evitar la propagació de gèrmens.  

7) Entorno del pacient. Qualsevol espai que hagi estat en contacte amb el pacient és susceptible d’acumular una gran quantitat de gèrmens.  

8) Informes i historials mèdics. Aquests documents són manipulats per una gran quantitat de persones al dia. Per frenar la proliferació de bacteris és important mantenir una higiene de mans constant.  

9) Esparadraps. Per reduir els riscos de contaminació encreuada és important utilitzar rotllos d’esparadrap petits i destinar-los al menor número possible de pacients.  

10) Equip de diagnòstics. Per a la neteja d’aquests aparells és aconsellable utilitzar germicides.

Share This